Продукти

Част от нашите клиенти

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – сайт на Поделение "Социално-битово обслужване" - Софийски университет, online система за плащане на наеми, система за подаване заявления за настаняване в общежитията. 
[SDI застрахователен брокер]  – разработка на интернет сайт и интернет базирани приложения
[CloudSigma България]  - разработка на мобилен сайт
[Финансова група Карол]  - разработка на мобилен интерфейс
[Xform Computing]  – разработка на интернет сайтове, лога, мобилни приложения
[Soul Interior] - поддръжка на интернет магазин
  разработка на интернет сайтове
[European IT services company] - разработка на мобилни приложения
НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ” – изграждане на сайт и билетна разплащателна система
[МКС Инженеринг] - разработка на интернет приложения и програмни продукти
WRIGLEY – БЪЛГАРИЯ – Разработка на интернет игра и приложение за управление на автопарка на фирмата
 – участие в разработка на вътрешни приложения

PFIZER – БBЪЛГАРИЯ – Разработка на презентации
ХОП МЕБЕЛИ
Ръсенки клуб за пътешествия – Бяла звезда
ТЕХМИ – МРАМОР И ГРАНИТ
ОРБИТ ЕООД
МАТЕКОМ ЕООД
АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ИТА
АГЕНИЦИЯ  ДЖЕМИНА
НЕЛАС МОТОР СЕРВИЗ
ФРЕНС ХОТЕЛ – БАНСКО
АФИН БЪЛГАРИЯ
Ивет Фешън – модна агенция