Характеристики стъклопакети

Вид стъклопакет

 Размер(mm)  

Ug(W/m2K),  

Ug(W/m2K),
газ аргон

Rw(dB), 
шумо-изолация

UV (%) 

Соларен фактор(%),

 Светло
пропускливост(%) 

единично бяло стъкло

4

55.8

 

23

69.3

86.3

89.7

бяло/бяло

4-16-4

2.7

2.6

30

59.4

79.5

82.9

бяло/ нискоемисийно

4-16-4

1.40

1.10

30

35

62.9

80.1

високоенергийно/  бяло

4-16-4

1.30

1.10

30

25.7

42.5

66.9

високоенергийно /бяло/    нискоемисийно

4-18-5-20-4

0.7

0.8

35

15.0

38.1

59.4 

Коефициент на топлопреминаване (Ug) – показва количеството топлина, което преминава за единица време през 1 кв.м остъклена повърхност при температурна разлика от 1К между граничещия със стъклото стаен въздух и този от външната страна (Ug=W/m2/K). Колкото по-малка е тази стойност, толкова по-малки са загубите на топлина и по-малки разходите за отопление.

Шумоизолация (Rw) – Индексът Rw измерва звуковата изолация на стъклопакета. Колкото по-висока е стойността на този индекс, толкова по-добра е шумоизолацията. Добра звукова изолация се постига чрез: 

Композиция на стъклата – комбинацията от стъкла с различна дебелина (напр. 5+4 мм) води до по-добро поглъщане на резонансните трептения. 

Ширина на газовото пространство – колкото по-голямо е разстоянието между стъклата, толкова по-висока степен на шумоизолация се постига. Не трябва да се пренебрегва и факта обаче, че разстоянието между стъклата има определен оптимум и неговото увеличение може да доведе до влошаване на топлоизолационните характеристики на стъкло пакета. 

UV – преминаване на вредни ултравиолетови лъчи, водещи до избледняване на боите и причиняващи рак на кожата. 

Соларен фактор – сумата от директно преминалата енергия и онази част от абсорбираната от стъклото енергия, която се излъчва от остъкляването към вътрешното пространство. 

Колкото по-голямо е директното отразяване на слънчева енергия от стъклото, толкова по-нисък е соларният фактор и по-малки разходите за климатизация през летните месеци. 

Светлопропускливост– преминаване на видима светлина (естествено осветление). 

 Важно е да се знаят процентите, с които намалява шума при конкретни стойности на шумоизолацията в dB (логаритмична децибелна скала):

  • 3 dB - едва доловим шум;

  • 10 dB - шумът намалява с 50 %;

  • 20 dB  - шумът намалява с 75%

  • 30 dB - шумът намалява с 87,5%

  • 40 dB - шумът намалява с 94,25%

Добра звукова изолация се постига чрез: 

 - Композиция на стъклата — комбинацията от стъкла с различна дебелина (напр. 5+4 мм) води до по-добро поглъщане на резонансните трептения. 

 - Ширина на газовото пространство — колкото по-голямо е разстоянието между стъклата, толкова по-висока степен на шумоизолация се постига. Не трябва да се пренебрегва и факта обаче, че разстоянието между стъклата има определен оптимум и неговото увеличение може да доведе до влошаване на топлоизолационните характеристики на стъклопакета.

 - Използването на слепващи смоли (с каквито се изработват ламинираните стъкла) подобрява звукоизолацията.

 - Пълнене с газ - напълнените с газ (аргон, криптон, или смес от газове) стъклопакети имат по-добра звуко- и термоизолация.

Стойности на шумоизолация при различните стъклопакети:  

остъкляване

фолио

дебелина

газ

шумоизолация      [ dB ]

24 mm двоен стъклопакет

 

4 / 16 / 4

 

24.00

Argon

31

4 / 15 /5

 

24.00

Argon

35

4 / 14 / 6

 

24.00

Argon

35

36 mm троен стъклопакет

 

4 / 12 / 4 / 12 / 4 

 

36.00

Argon

32

4/ 12 / 5 / 12/ 4

 

36.00

Argon 

33

4/ 11 / 6 / 11/ 4

 

36.00

Argon 

35